Header
Головна Про підприємство Новини Повноваження Реєстр  Про неупередженість Фінанси Контакти
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДП "СВЦОО"

ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо забезпечення неупередженості

               Метою діяльності органу сертифікації (ОС) ДП "СВЦОО" є надання всім зацікавленим організаціям і підприємствам послуг з сертифікації та оцінки відповідності продукції відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17065: 2012, ISO / IEC 17021 та правил і процедур системи сертифікації для забезпечення впевненості в тому, що сертифікована продукція відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів.
Основні принципи політики ОС ДП "СВЦОО" в області якості спрямовані на реалізацію цих стандартів, а саме:

 • неупередженість і об'єктивність;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність;
 • реагування на скарги.

           Розуміючи важливість неупередженості при виконанні діяльності по сертифікації, управління конфліктом інтересів, забезпечення об'єктивності діяльності, керівництво ОС ДП "СВЦОО" бере на себе наступні зобов'язання:

 • забезпечуватимуть неупередженість і об'єктивність при проведенні робіт по сертифікації і оцінки відповідності;
 • забезпечити всі ресурси, які необхідні для організації стійкого функціонування ОС ДП "СВЦОО", а саме:
 • компетентний персонал, достатній за складом, який включає фахівців, які мають відповідну освіту, пройшли спеціальну підготовку, мають необхідну кваліфікацію і професійний досвід для проведення робіт з сертифікації відповідно до визначених сферою акредитації ОС ДП "СВЦОО";
 • організаційну структуру, яка забезпечує проведення робіт із сертифікації на високому організаційно-технічному рівні, чіткий розподіл функцій і повноважень між фахівцями ОС ДП "СВЦОО";
 • актуалізований фонд нормативних документів, що регламентують вимоги до продукції та методів випробувань, які закріплені області акредитації, а також організаційно-методичних документів з сертифікації;
 • задокументовані методики та форми (бланки) документів, необхідних для проведення робіт з сертифікації;
 • технічні ресурси, що включають необхідне обладнання, приміщення та їх інженерне обладнання.
 • всіляко сприяти проведенню робіт з сертифікації таким чином, щоб виконувалися вимоги ISO / IEC 17065, ISO / IEC 17021 та задовольнялися вимоги замовників. Не застосовувати процедури таким чином, щоб вони перешкоджали або ускладнювали звернення замовника до ОС ДП "СВЦОО";
 • не втручатися в поточні справи виконавчих груп, аудиторів (технічних експертів)
 • направляти діяльність персоналу і субпідрядних організацій таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів сертифікації;
 • приймати всі необхідні заходи для захисту працівників від будь-якого невиправданого внутрішнього і зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може негативно позначитися на якості їх роботи;
 • сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи якості та їх попередження, а також впровадження необхідних дій для усунення виявлених невідповідностей;
 • не поставляти або розробляти продукцію того типу, яку він сертифікує;
 • не консультувати заявника по методам вирішення питань, що перешкоджають сертифікації, на яку він претендує;
 • не надавати послуги, які можуть негативно вплинути на конфіденційність, об'єктивність і неупередженість процесів оцінки відповідності та сертифікації;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої як від замовника так і з інших джерел, ніж сам замовник.

      З метою забезпечення неупередженості дій внутрішнього і зовнішнього персоналу, які можуть вплинути на результати сертифікації, ОС вимагає від персоналу повідомляти про будь-якій ситуації відому йому, яка може загрожувати конфліктом інтересів. Керівництво ОС використовує цю інформацію як дані для ідентифікації загроз неупередженості, пов'язані з діяльністю персоналу або організацій, які його приваблюють, і не використовує такий персонал, якщо він не може демонструвати, що конфлікт інтересів відсутній.
 

Керівник ОС ДП "СВЦОО"                                                А.П. Олефиренко